Łączą nas tradycje. Święta ludowe na pograniczu polsko-saksońskim.

Informacja o projekcie zrealizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

                                 Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie informuje, że otrzymał dofinansowanie do realizacji małego projektu pod nazwą: „Łączą nas tradycje. Święta ludowe na pograniczu polsko-saksońskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022. Całkowity planowany koszt projektu wynosi 23.085,11 euro. Przyznana kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 19.622,34 euro, a z budżetu państwa wynosi 1.154,26 euro. Projekt realizowany jest w okresie od 12 czerwca 2019 r. do 28 października 2019 r. Partnerem w projekcie ze strony niemieckiej jest Gmina Hohendubrau.

Celem projektu jest pogłębienie istniejącej współpracy transgranicznej poprzez poznawanie tradycji i obrzędów ludowych kultywowanych na pograniczu polsko-saksoń- skim. W projekcie zaplanowano dwa wydarzenia kulturalne: w lipcu Festiwal Wiśni w Groß Radisch, a we wrześniu Dożynki Gminne w Sulikowie. Niemieccy gospodarze Festiwalu Wiśni przewidzieli konkursy, gry i zabawy z udziałem zarówno mieszkańców gminy Hohendubrau, jak i gości z Polski. Zaplanowano także wesołe miasteczko jako atrakcję dla dzieci. Dla gości z Polski gospodarze przygotowują poczęstunek. Drugim wydarzeniem przewidzianym w projekcie będą Dożynki Gminne w Sulikowie w dniu 1 września 2019 r., w których uczestniczyć będą mieszkańcy pogranicza polsko-saksońskiego. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną wieńce dożynkowe przygo- towane przez sołectwa, przeprowadzony zostanie tradycyjny „ceremoniał chleba”. Na przygotowanych stanowiskach prezentowane będą umiejętności rękodzielnicze, szczególnie te, które zanikają w obecnych czasach: stanowisko powroźnika, czerpanie papieru, wyrób i pieczenie podpłomyków, glinolepienie, dojenie krowy. Wszyscy uczestnicy Dożynek będą mieli możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych. Zaplanowano konkursy związane z nabytymi na warsztatach umiejętnościa- mi: skręcanie powrozów, dojenie krowy na czas, rzut kijem do tarczy, itp. W domkach wystawienniczych, lokalni wystawcy będą prezentować swoje dzieła i wyroby. Od- będzie się pokaz kulinarny, w czasie którego na wielkiej patelni przyrządzone zostaną tradycyjne polskie potrawy, a także pokaz artystycznego rzeźbienia w warzywach i owocach „carving”. Dzieciom zabawę zapewnią animatorzy: m.in. puszczanie baniek mydlanych, zabawa przy muzyce i na atrakcjach dmuchanych, warsztaty plastyczne.

Każdy chętny będzie miał możliwość uwiecznić zabawę na fotografiach w fotobudce. Imprezę dożynkową poprowadzi konferansjer z dużym doświadczeniem, zapew- niając wszystkim świetną zabawę. Imprezę zwieńczy występ zespołu muzycznego, który zapewni doskonałą muzykę do tańca. Organizatorzy zaplanowali dla wszystkich uczestników imprezy ekologiczne gadżety: torby wielorazowego użytku, kartonowe długopisy i notesy. Miejsce imprezy, pozbawione barier architektonicznych, zapewnia dostęp do niej każdemu chętnemu, bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

Projekt „Łączą nas tradycje. Święta ludowe na pograniczu polsko-saksońskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Das Projekt „Wir sind durch Traditionen verbunden. Volksfeste an der polnisch-sächsischen Grenzregion”wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert .